Yaz Programları

Sidestreets, Haziran-Ağustos 2008 tarihleri arasında her düzeydeki öğrenciye ve tüm halka açık olarak düzenlenen ilk iki yoğunlaştırılmış İngilizce yaz dönemini ve sertifika kurslarını tamamlamıştır.Bu yoğunlaştırılmış kurslar bir sene boyunca alınacak İngilizce eğitimin bir aylık dönem içinde verilebilmesi bakımından Kıbrıs’ta benzersizdir. Bu kurslar neticesinde başlangıç seviyesindeki öğrenciler bir aylık yoğunlaştırılmış dil eğitimi sonunda (60 saat) orta seviyeye ulaşmışlardır (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi rehberliğinde).

Kurslar, ABD ve İngiltere’de kullanılan yoğunlaştırılmış programlarındaki metodlar ve metinlere dayanan pratik konuşma, derecelendirilmiş okumalar ve yazım ödevlerini içermektedir.

Bu programlar, yetişkinlerin genel iletişim, İngilizce eğitim yapan ortaokul ve liselerdeki gençlerin okula yönelik ingilizce ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmıştır. İngilizce dalındaki üniversite veya dengi okullara hazırlanan ve bütün bir yılını hazırlık okulu ile harcamak istemeyenler için avantajlı bir durum yaratan bu program, hem maddi hem de kalite yönünden üstünlük sağlamaktadır.

2009 Yoğun İngilizce Yaz Kursları yakın bir tarihte anons edilecektir.