Lisan Kursları

Sidestreets’ in sunduğu lisan kursları:

  • Yunanca kursları
  • Her yaş grubuna açık ve katılımcının seviyesine gore düzenlenmiş, hızlandırılmış genel İngilizce kursları
  • Hızlandırılmış, yoğun mesleklere yönelik İngilizce kursları (işletme, hukuk, turizm, iletişim ve medya vb.)
  • İngilizce müfredatlı liselerde öğrenim gören, İngilizce eğitim veren üniversitelere hazırlanan ve bu okullarda okuyan; İngilizce potansiyellerini en iyi seviyeye taşımayı isteyen her düzeyde öğrenciler için özel kurslar.
  • Cambridge KET, PET ve FCE sınavlarına hazırlanan çocuklar (12 yaş ve üzeri) ve yetişkinler için kurslar.
  • IGCSE İngiliz Dili ve Edebiyatı sınavlarına hazırlık için özel gruplar oluşturulabilmektedir. Ayrıca Sidestreets yaz dönemi edebiyat programı edebiyatı anlama, değerlendirme ve analiz etme konusunda kısa sureli kurslar sunmaktadır.
  • IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık kursları
  • Başlangıç, orta ve ileri düzeyler için yoğunlaştırılmış İngilizce yaz kursları

 

Farklı dillerde iletişim kurabilmek ve diğer kültürlerle etkileşim içine girebilmek küreselleşme, internet ve sınırötesi yolculuklar bağlamında modern hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Sidestreets, kültürel etkinlikleri, ve lisan öğrenimini geliştirmek ve çocuklar ile yetişkinlerin okullarda, üniversitelerde ve yaşamlarında başarılı olmaları amacıyla, Lefkoşa’nın merkezinde kurulmuş özel bir mekandır.

Yabancı dil bilgisi her ülkede yaygınlaştığı gibi, günden güne önemini artırarak Kuzey Kıbrıs’ta da yeni yerler almaktadır. Gerek iş adamlarnın, endüstri ve hukuk alanındaki profesyonellerin uluslararasında yarışabilmesi, gerekse öğrencilerin ve genel anlamda tüm halkın geleceklerini daha sağlama alarak genişletilmiş yeni kültürel vizyonu kavrayabilmesi/ üretebilmesi için, ayrıca karşılıklı etkileşim ve rekabet için dil öğrenimi acil ve gerekli bir duruma arzetmektedir.

Kıbrıs’taki eğitim sistemi değiştikçe ve İngilizce becerileri yerel alanda, Avrupa’da ve uluslararası alanda önem kazandıkça, çabalarımızı, İngilizce dil standartlarını ve gençlerimizin dil becerilerini geliştirmeye yardım etmek için odaklamaktayız.

Sidestreets’deki tüm kurslar Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne göre verilmektedir. Bunun yanında Sidestreets’in tüm sertifikaları KKTC Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmaktadır. Biz aynı zamanda uygun düzeye ulaşan öğrencilerimizi IELTS ve Cambridge FCE (First Certificate Examination) gibi uluslararası sertifikalar alabilecekleri sınavlara katılmaları için de teşvik etmekteyiz.

Sidestreets’in, gerçek kaliteyi ve paranın karşılığını sunma konusunda bir ünü vardır. Sidestreets kursları yüksek nitelikli, deneyimli ve birincil dili İngilizce olan uluslararası eğitmenler tarafından verilmektedir. Bunun yanında öğrencilerimiz için en modern, ferah ve güzel öğrenim ortamını, bireysel ilgi ve özeni sunmaktayız.